Рівненська українська гімназія

Інформація про заклад


Загальні відомості про заклад

У сучасний період становлення нових суспільних відносин в Україні зростає попит на творчу, обдаровану, інтелектуальну і духовно розвинену особистість, яка нестандартно мислить, здатну відродити національні традиції України.

Все помітніше місце у формуванні інтелектуального потенціалу України посідають заклади нового типу. Так, у вересні 1994 року гостинно відчинила двері науки Рівненська українська гімназія. Це не була перейменована школа, а новоутворений навчальний заклад.

Колектив гімназії доклав багато зусиль, щоб налагодити освітній процес, який відповідав би вимогам сучасності. Адже метою створення гімназії було забезпечення високого рівня освіти, розвитку природних задатків здібних і обдарованих дітей.

Рівненська українська гімназія є відродженою гімназією, корені якої сягають осені 1923 року. Створена з ініціативи Федора Пекарського РУГ стала осередком національного шкільництва, а також громадського і культурного життя Волині в умовах польської окупації. Педагоги гімназії давали учням, в основному вихідцям з навколишніх сіл не тільки основи знань, а й виховували з них справжніх християн і патріотів. За період діяльності РУГ відомими професорами Яковом Бичківським, Надією Іщук, Юрієм Шумовським, Георгієм Косміаді, Борисом Веселовським, Михайлом Гуцуляком та іншими були виховані сотні патріотів України. Не дивно, що переважна більшість вихованців Рівненської української гімназії брали активну участь у національно-визвольній боротьбі, ставши членами ОУН, січовиками "Карпатської Січі", вояками УПА. Випускниками гімназії були відомий громадсько-політичний і культурний діяч Анатолій Демодовгопільський, один з керівників ОУН, співорганізатор УПА Ростислав Волошин, керівник ОУН на північно-західних українських землях Володимир Робітницький та відомий повстанський художник Ніл Хасевич. Всі вони загинули у вирі боротьби за Україну.

Сучасна гімназія підтримує зв’язок із багатьма учнями гімназії, яка діяла в 1923 – 1939 роках. Серед них Надія Косміаді, дочка професора мистецтв Георгія Косміаді, який був викладачем мистецтв у всіх навчальних закладах Рівного у 20 – 30-х роках. Надія Георгівна Косміаді передала велику кількість робіт свого батька та його учнів у обласний краєзнавчий музей та у музей історії РУГ, який працює з 2001 року і якому у 2003 році присвоєно звання "народний".

Директор закладу – Кухарчук Тетяна Андріївна, "учитель-методист", "Відмінник освіти України", кандидат педагогічних наук, керівник, який турбується про комфортне перебування гімназиста та педагога у навчальному закладі, дбає про розвиток Рівненської української гімназії. Вона продовжує традиції РУГ, сприяє краєзнавчо-пошуковій роботі.

Рівненська українська гімназія це — 400 гімназистів, 45-80, з яких щорічно є призерами Всеукраїнських олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт МАН, інших конкурсів.

67 % гімназистів навчаються на високому та достатньому рівні. Усі випускники є студентами вищих навчальних закладів, серед яких: Національний університет ім. Т. Шевченка, КПІ, університет "Львівська політехніка", Київський медичний університет ім. Богомольця, КНЕУ, Національний університет "Острозька академія", Харківська академія внутрішніх справ, Національний університет імені Франка, Києво-Могилянська академія та інші.

До п’ятого класу гімназії зараховуються діти після закінчення початкової школи, які витримали конкурсний відбір. Кожного року кількість учнів, які бажають здобувати знання в гімназії зростає. Термін навчання складає 7 – 8 років і має два ступені: ІІ основний та ІІІ профільний (з математичним, історичним та біолого-хімічним напрямками навчання). Гімназисти мають можливість вивчати дві іноземні мови: англійську, а також німецьку чи французьку (за вибором), що допомагає їм активно співпрацювати у міжнародних проектах із Францією, Німеччиною, США, Польщею. Важливе місце в роботі займає проблема наступності. З цією метою педагогічний та учнівський колективи тісно співпрацюють з початковими школами та вищими навчальними закладами.

На чотирьох кафедрах працює 42 педагоги, зокрема, 1 заслужений вчитель України, 2 кандидати наук, 5 відмінників освіти України, 12 методистів, 11 старших вчителів, 35 вчителів вищої категорії, та 7 гімназійних вихователів. Усі вони разом забезпечують високий рівень знань учнів з усіх предметів, плідно працюють над проблемною темою "Формування життєвих компетентностей гімназиста у процесі навчання та виховання", постійно підвищують свій фаховий рівень. Ними розроблені авторські програми, написано і видано навчально-методичні посібники. Педагоги та учні гімназії є учасниками міжнародних програм.

Колектив Рівненської української гімназії був нагороджений:

  • дипломом І ступеня асоціації "Відроджені гімназії України";
  • дипломом лауреата конкурсу "100 кращих шкіл України" (2006 р.);
  • дипломом І ступеня у загальноміському рейтингу серед загальноосвітніх навчальних закладів у номінації "Найкращий загальноосвітній заклад нового типу – 2008".

За рейтингом загальноосвітніх навчальних закладів 2013 року гімназія стала переможцем у номінації "Навчальна діяльність"

РУГ – це передусім виховний заклад, що сприяє духовному становленню особистості учня, створенню умов для розвитку його творчого потенціалу. Освіта у гімназії є фактором, який допомагає людині, тому у закладі значна увага приділяється виховній роботі. Вихователі гімназійних класів здійснюють виховний вплив згідно авторських програм виховання, які враховують вікові та характерологічні особливості гімназистів.

Педагоги закладу намагаються, щоб із самого початку навчання гімназист був не свідком, а учасником гімназійного життя.

Традиційні свята гімназії – Свято першого та останнього дзвоника, випускний вечір, Свято рідної мови, Свято талантів, Шевченківське свято, Свято Матері, День самоврядування спрямовані на виховання національної свідомості та самосвідомості гімназиста, утвердження загальнолюдських моральних якостей.

РУГ – справжня школа життєтворчості, школа, яка допомагає дитині самореалізуватись, досягти успішних результатів у багатьох видах діяльності.


Загальні положення

1. Рівненська українська гімназія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України про освіту. Положення про середній загальноосвітній навчально-вихований заклад, власного Статуту.

2. Гімназія є навчально-вихований заклад із 7 річним терміном навчання, в т.ч. 2 роки – профільне навчання. Головна мета гімназії – пошук, відбір, навчання, виховання і розвиток найбільш творчого обдарованих і здібних дітей, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.


Організація освітнього процесу

1. Освітній процес в гімназії – різноманітна творча, пізнавальна, естетична діяльність учнів, яка організовується колективом гімназії і спрямована на реалізацію мети самої гімназії.

2. Поглиблення підготовки учнів із профільних предметів досягається шляхом вивчення спеціальних курсів за відповідними програмами, діяльністю різноманітних гуртків, секцій.

3. Освітня робота в гімназії ведеться з урахуванням інтересів, нахилів і здібностей учнів, використання матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів, культурних центрів.

4. Учасниками освітнього процесу є: учні, педагоги, батьки, навчально-допоміжний персонал, представники підприємств, установ, організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у освітній роботі.


Розклад занять

1. В гімназії встановлено п'ятиденний робочий тиждень.

2. Заняття розпочинаються о 8:20.

3. Перерви між уроками тривають 10 хв., дві великі перерви – 20 хв.

4. Урок розпочинається з дзвоником.

5. Позакласні заняття з предметів (гуртки, факультативи, спортивні секції проводяться за розкладом, затвердженим директором гімназії.

6. Розклад уроків затверджується директором гімназії.

7. Під час навчання вчитель, вихователь несе відповідальність за життя учнів, за збереження меблів за кожним учнем закріплюється постійне місце за партою.


Організація чергування

1. Чергування в гімназії запроваджені для дотримання порідку та правил безпеки, а також для організації проведення позакласних заходів.

2. Щоденно в гімназії чергують: черговий адміністратор, черговий вихователь та чергові вчителі.

3.Чергування класів здійснюється згідно графіка, затвердженого директором гімназії.

4. Черговий клас стежить за дотриманням санітарно-гігієнічного розпорядку в гімназії, порядку в коридорах, на східцях.

5. У черговому класі призначається старший черговий, чергові на постах, у їдальні.

6. Гімназисти чергового класу стежать за чистотою гімназійного подвір’я, проводять його прибирання щочетверга.

7. У кожному класі призначаються чергові учні, які відповідають за дотримання чистоти та поріжку в своєму кабінеті, допомагають вчителям у підготовці наочних матеріалів до уроку.

8. Впродовж навчального дня відповідальним за класний журнал є координатор класу, а за його відсутності заступник координатора.


Заохочення гімназистів

Для гімназистів встановлюються різні види морального стимулювання (нагородження грамотами, подяками, розміщення фото на Дошці пошани) та матеріального заохочення:

  • премії за призові місця в олімпіадах, конкурсах, секціях МАН.


РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

Адреса: 33028 Україна, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 2
Тел/факс: +38 (0362) 63-59-59, +38 (0362) 26-57-25
e-mail: rug-rivne@ukr.net