Рівненська українська гімназія

Правила поведінки, права і обов'язки здобувачів освіти


Загальні правила поведінки

 • Учень приходить у школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
 • Не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, у т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотики й інші засоби та отрути, що впливають на психічний стан.
 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 • Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри йти з гімназії та її території в урочний час.
 • У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити вихователю довідку або записку від батьків (осіб, які їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи або заяву від батьків.
 • Учень гімназії повинен виявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.
 • Поза гімназією учні поводяться скрізь й усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я закладу.
 • Учні бережно ставляться як до гімназійного, свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу.
 • До гімназистів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 • Гімназистам, які знайшли втрачені або забуті речі, належить здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу, черговому вчителю або вихователю, черговому адміністратору.
 • Неприпустимими є дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються особою стосовно інших учасників освітнього процесу, унаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
 • Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках.
 • Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 • На першу вимогу вчителя слід пред'являти щоденник.
 • Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.
 • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти й письмове приладдя.

Поведінка на уроках

 • Коли вчитель входить у клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.
 • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому й відволікати інших однокласників від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 • Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу в учителя.
 • Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання, він підносить руку.
 • Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 • Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і суперечливих питань.

Поведінка учнів до початку, на перервах і після закінчення уроків

 • Під час перерви учень зобов'язаний:
  – підтримувати чистоту й порядок на своєму робочому місці;
  – вийти з класу, якщо попросить учитель;
  – підкорятися вимогам чергового на поверсі.
 • Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити, як побажає, проте не повинен заважати іншим.
 • Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по гімназії, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися задля уникнення небезпеки (горище, підвал, фізична і хімічна лабораторії).
 • Під час перерв забороняється бігати сходами, ходити в місця, не пристосовані для ігор.
 • Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
 • У гімназії та на її території категорично забороняється тютюнопаління.
 • Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна.
 • На перервах гімназисти можуть звернутися до свого вихователя, чергового вчителя або члена адміністрації по допомогу, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Правила гімназистів

 • Люби свій народ і ніколи не зраджуй його.
 • Шануй своїх батьків, звичаї і традиції родини, рідну мову.
 • Добре вчись. Будь уважним, старанним і самостійно виконуй усі завдання.
 • Добре поводься на уроці. Вчасно приходь, не пропускай занять.
 • Бережи своє здоров’я, адже воно твоє багатство. Займайся фізкультурою і спортом.
 • Шануй свій час, дотримуйся режиму дня.
 • Будь чесним, ввічливим, скромним, охайним.
 • Поважай старших. Будь уважним до них. Виявляй увагу, доброзичливість і турботу, допомагай, не чекаючи, коли до тебе звернуться по допомогу.
 • Допомагай однокласнику, ділись з ним, не сперечайся дарма, умій приймати допомогу, поради й зауваження від інших.
 • Бережи свої речі й гімназійне добро.
 • Охороняй природу.
 • Зразково поводься в гімназії, дома, на вулиці, дотримуйся правил дорожнього руху.


РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

Адреса: 33028 Україна, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 2
Тел/факс: +38 (0362) 63-59-59, +38 (0362) 26-57-25
e-mail: rug-rivne@ukr.net